Geschw.-Scholl-OS RoßweinStundenplan 2017/18 Untis 2018
D-04741, Grafestr. 35.8.2017 13:35

10a   10a
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
1 7:15
8:00
Gk Sch 203
En Lös 302
Ma Rap 308
Ma Rap 209
2 8:05
8:50
D Sch 203
Ch Löm 212
D Sch 203
Ph Dat 111
3 9:05
9:50
Bio Jah 208
Ma Rap 308
En Lös 302
4 10:00
10:45
En Lös 302
Sp. Bec SHW
Sp Pet SHO
1)
Gk Sch 203
D Sch 203
5 10:55
11:40
Sp. Bec SHW
Sp Pet SHO
1)
Eth. Sch 203
Rel Ser 205
Ge Bec 116
Geo Rap 308
Ge Bec 116
6 11:45
12:30
D Sch 203
Bio Jah 208
7 13:00
13:45
Ph Dat 111
Geo Rap 308
Ma Rap 308
Nr. Le.,Fa.,Rm. Kla. Zeit Schulwoche Studt Text Band ZeilenText-2 Schülergruppe
1) Bec, Sp, SHW 10a, 10b   1-8,11-20,22-27,30-34,36-47          
  Pet, Sp, SHO 10a, 10b              
Fächer
Name Langname Name Langname
Bio   Ge  
Ch   Geo  
D   Gk  
En   Ma  
Eth   Ph  
    Rel  
    Sp  
Lehrer
Name Langname Name Langname
Bec Becke Lös Löffler S.
Dat Dathe Pet Petzold
Jah Jahn Rap Rappräger
Löm Löffler M. Sch Schildroth
    Ser Scherzer
U-Nr Kl,Le Nvpl Std. Wst Lehrer Fach Klasse(n) Fachraum Stammraum Dopp.Std. (D) (R) U-Gruppen UG.Vert. St.im Raum Ignore (i) Block Priorität FF-Kla. FF-Le.
195     5 Rap Ma 10a 308             4-5          
198     2 Dat Ph 10a 111             2-2          
201     2 Jah Bio 10a 208             2-2          
204     2 Löm Ch 10a 212   1-1 x       2-2          
207     3 Lös En 10a 302                        
210     2 Bec Ge 10a 116                        
213     2 Sch Gk 10a 203                        
216 1, 2   2 Sch Eth 10a 203                        
        Ser Rel 10a 205                        
222     2 Rap Geo 10a 308             2-2          
225 2, 2   3 Bec Sp 10a,10b SHW   1-1 x       2-3          
        Pet Sp 10a,10b SHO                        
228     4 Sch D 10a 203                        
Untis 2018         Voriger StundenplanVerzweigung zu IndexNächster Stundenplan         Untis Stundenplansoftware
21.8.2017 A - 25.8.2017 A G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e Untis_2018c